Витяг з комплексної програми діяльності Головного управління статистики у Чернівецькій області

на 2017 рік

 

Частина І. Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні продукти

 

1

Демографічна та соціальна статистика

 

1.01

Населення та міграція

 

1.01.01

Демографія і перепис

 

1.01.01.02

Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)

 

1.01.01.03

Чисельність та склад населення

 

1.01.01.04

Основні показники, що характеризують демографічні процеси

 

3_1.01.01.99.01

Розподіл постійного населення Чернівецької області за статтю та віком (збірник)

 

3_1.01.01.99.02

Населення Чернівецької області (збірник)

 

3_1.01.01.99.03

Демографічна ситуація Чернівецької області (доповідь)

 

1.01.02

Міграція

 

1.01.02.01

Міграційний рух населення

 

1.02

Ринок праці

 

1.02.01

Зайнятість та безробіття

 

1.02.01.01

Економічна активність населення

 

3-1.02.01.01

Соціальний захист населення від безробіття за даними Державної служби зайнятості

 

3_1.02.01.99.01

Економічна активність населення Чернівецької області (збірник)

 

3_1.02.01.99.02

Економічна активність населення Буковини на ринку праці України (бюлетень)

 

1.02.02

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

1.02.02.01

Обстеження підприємств із питань статистики праці

 

1.02.02.05

Стан виплати заробітної плати

 

1.02.02.07

Рівень заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами

 

3_1.02.02.99.01

Праця в Чернівецькій області (збірник)

 

3_1.02.02.99.02

Заробітна плата працівників Чернівецької області (доповідь)

 

3_1.02.02.99.03

Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників (бюлетень)

 

3_1.02.02.99.04

Соціально-трудові аспекти суб’єктів економічної діяльності Чернівецької області (бюлетень)

 

1.03

Освіта

 

1.03.00.01

Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів

 

1.03.00.02

Охоплення навчанням дітей шкільного віку

 

1.03.00.03

Мережа та діяльність вищих навчальних закладів

 

1.03.00.04

Робота аспірантури та докторантури

 

3-1.03.00.01

Загальноосвітні навчальні заклади  (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

 

3-1.03.00.02

Професійно-технічні навчальні заклади  (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

 

3_1.03.00.99.01

Дошкільні заклади освіти (бюлетень)

 

1.04

Охорона здоров'я

 

1.04.00.01

Травматизм на виробництві

 

3-1.04.00.01

Заклади охорони здоров'я (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

 

3-1.04.00.02

Медичні кадри (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

 

3-1.04.00.03

Захворюваність населення (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

 

1.05

Доходи та умови життя

 

1.05.00.01

Обстеження умов життя домогосподарств

 

1.06

Соціальний захист

 

1.06.00.01

Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

3-1.06.00.01

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

 

3-1.06.00.02

Чисельність дітей, усиновлених протягом року (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

 

1.07 

Населені пункти та житло

 

1.07.00.01

Наявність та рух житлового фонду

 

1.07.00.03

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії 

 

1.08 

Правосуддя та злочинність

 

1.08.00.01

Додержання вимог адміністративного законодавства

 

1.09

Культура

 

1.09.00.01

Діяльність музеїв

 

1.09.00.02

Діяльність театрів

 

1.09.00.03

Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів

 

3-1.09.00.01

Засоби масової інформації та книговидання  (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

 

1.10 

Політична та інша суспільна діяльність

 

1.10.00.02

Діяльність громадських організацій

 

2

Економічна статистика

 

2.01

Макроекономічна статистика

 

2.01.01

Тенденції ділової активності

 

2.01.01.01

Стан ділової активності підприємств

 

2.03

Економічна діяльність

 

2.03.01

Діяльність підприємств

 

2.03.01.01

Структурні зміни в економіці України та її регіонів

 

2.03.01.02

Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами

 

2.03.01.03

Рух цінних паперів акціонерних товариств

 

2.03.01.04

Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств

 

3_2.03.01.99.04

Діяльність суб'єктів господарювання Чернівецької області (збірник)

 

2.03.02 

Послуги

 

2.03.02.01

Основні показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг

 

2.03.03

Внутрішня торгівля

 

2.03.03.01

Наявність торгової мережі

 

2.03.03.02

Продаж і запаси товарів у торговій мережі

 

2.03.03.03

Продаж світлих нафтопродуктів і газу

 

2.03.03.06

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

 

3_2.03.03.99.01

Торгова мережа Чернівецької області (бюлетень)

 

2.03.04

Капітальні інвестиції

 

2.03.04.01

Капітальні інвестиції

 

3_2.03.04.99.01

Капітальні інвестиції Чернівецької області (бюлетень)

 

2.03.05

Основні засоби

 

2.03.05.01

Наявність і рух основних засобів, амортизація

 

2.03.07

Сільське, лісове та рибне господарство

 

2.03.07.03

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур

 

2.03.07.04

Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

 

2.03.07.06

Виробництво продукції тваринництва,  кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами

 

2.03.07.07

Рибогосподарська діяльність підприємств

 

2.03.07.10

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

 

2.03.07.11

Надходження молока на переробні підприємства

 

2.03.07.12

Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою

 

2.03.07.14

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами

 

2.03.07.15

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

 

2.03.07.16

Наявність сільськогосподарської техніки

 

2.03.07.17

Господарська діяльність фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

 

2.03.07.18

Об'єкти погосподарського обліку

 

2.03.07.20

Ведення мисливського господарства

 

2.03.07.21

Лісогосподарська діяльність

 

2.03.07.23

Продукція сільського господарства у постійних цінах

 

3_2.03.07.99.01

Рослинництво Чернівецької області (збірник)

 

3_2.03.07.99.02

Тваринництво Чернівецької області (збірник)

 

3_2.03.07.99.03

Продукція сільського господарства у Чернівецькій області" (у постійних цінах) (збірник)

 

3_2.03.07.99.04

Сільське господарство Чернівецької області (збірник)

 

3_2.03.07.99.05

Виробництво продукції тваринництва в Чернівецькій області (бюлетень)

 

3_2.03.07.99.06

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (бюлетень)

 

3_2.03.07.99.07

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року (бюлетень)

 

3_2.03.07.99.08

Збирання врожаю сільськогосподарських культур (бюлетень)

 

3_2.03.07.99.09

Добування водних біоресурсів за 2016 рік (бюлетень)

 

3_2.03.07.99.10

Посівні площі озимих культур під урожай 2018 року (бюлетень)

 

3_2.03.07.99.11

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (бюлетень)

 

3_2.03.07.99.12

Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві (бюлетень)

 

3_2.03.07.99.13

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур (бюлетень)

 

2.03.08

Енергетика

 

2.03.08.01

Використання та запаси палива

 

2.03.08.02

Постачання та використання енергії

 

2.03.09

Промисловість

 

2.03.09.01

Економічні показники короткострокової статистики промисловості

 

2.03.09.02

Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції за видами

 

2.03.09.03

Виробництво та реалізація промислової продукції за видами

 

2.03.09.08

Виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

 

3_2.03.09.99.03

Промисловість Буковини (збірник)

 

2.03.10

Будівництво

 

2.03.10.01

Основні показники щодо реалізації дозволів на будівництво

 

2.03.10.02

Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва

 

3_2.03.10.99.01

Діяльність будівельних підприємств Чернівецької області (бюлетень)

 

2.03.11 

Транспорт

 

2.03.11.02

Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт

 

2.03.11.07

Діяльність підприємств авіаційного транспорту

 

2.03.11.09

Діяльність підприємств міського електричного транспорту

 

3-2.03.11.01

Дорожньо-транспортні пргоди та потерпілі у них (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

 

3_2.03.11.99.02

Транспорт і зв'язок Чернівецької області (збірник)

 

2.03.12

Туризм

 

2.03.12.01

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

 

2.03.12.02

Колективні засоби розміщування

 

2.03.12.03

Туристична діяльність

 

3_2.03.12.99.03

Туризм та відпочинок в Чернівецькій області (збірник)

 

2.03.14 

Реєстр статистичних одиниць

 

2.03.14.01

Реєстр статистичних одиниць

 

2.04 

Державні фінанси, податки та публічний сектор

 

2.04.00.03

Виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг)

 

2.05

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

 

2.05.01

Зовнішня торгівля товарами

 

2.05.01.01

Експорт-імпорт товарів

 

2.05.01.02

Експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

 

2.05.02

Зовнішня торгівля послугами

 

2.05.02.01

Зовнішня торгівля послугами

 

3_2.05.02.99.01

Зовнішньоекономічна діяльність Чернівецької області (бюлетень)

 

2.05.03

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

 

2.05.03.01

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

 

3_2.05.03.99.01

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Чернівецької області (бюлетень)

 

2.06

Ціни

 

2.06.01

Споживчі ціни

 

2.06.01.01

Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)

 

3-2.06.01.01

Динаміка цін (тарифів) на споживчому ринку

 

3_2.06.01.99.01

Індекси споживчих цін у 2016 році (збірник)

 

2.06.02

Ціни виробників

 

2.06.02.01

Зміни цін виробників промислової продукції

 

2.06.02.02

Зміни цін на будівельно-монтажні роботи

 

2.06.02.03

Зміни цін на первинному та вторинному ринку житла

 

2.07

Наука, технології та інновації

 

2.07.01

Наука

 

2.07.01.01

Здійснення наукових досліджень і розробок

 

2.07.01.04

Виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

 

2.07.01.05

Виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення

 

2.07.02

Технології та інновації

 

2.07.02.02

Інноваційна діяльність  підприємства за період 2014-2016 рр.

 

3

Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

 

3.01

Навколишнє середовище

 

3.01.00.01

Охорона атмосферного повітря

 

3.01.00.02

Утворення та поводження з відходами

 

3.01.00.03

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

 

3_3.01.00.99.01

Довкілля Чернівецької області (збірник)

 

3.02

Регіональна статистика

 

3-3.02.00.01

Регіональні рахунки

 

3-3.02.00.03

Соціально-економічне становище регіону (бюлетень)

 

3-3.02.00.99.01

Міста та райони Чернівецької області в цифрах (збірник)

 

3-3.02.00.99.02

Чернівці в цифрах (збірник)

 

3-3.02.00.99.03

Соціально-економічне становище міст та районів Чернівецької області (бюлетень)

 

3-3.02.00.99.04

Соціально-економічне становище м.Чернівців (бюлетень)

 

3.03

Інформаційне суспільство

 

3.03.00.01

Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку

 

3.03.00.02

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

 

3.04

Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

 

3-3.04.01.99.01

Статистичний щорічник Чернівецької області (збірник)

 

                      ІІ. Інші види статистичної діяльності (за процесами статистичного виробництва)