Система обліку публічної інформації

 

 

Запити на отримання публічної інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" надходять до Головного управління статистики у Чернівецькій області (далі – Головне управління) поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, що вказані на офіційному веб-сайті Головного управління в розділі "Доступ до публічної інформації", або надаються особисто запитувачем.

Реєстрацію запитів на інформацію здійснює служба діловодства Головного управління.

При реєстрації на запиті проставляється відмітка про взяття його на контроль.

Зареєстровані запити на публічну інформацію служба діловодства терміново передає до відділу поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю.

Підготовка відповіді на запит на інформацію не перевищує 5 робочих днів із дня реєстрації запиту.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

Усі відповіді на запити щодо отримання публічної інформації реєструє в журналі реєстрації відповідей на запити на публічну інформацію відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю.

Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються у відділі поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю, копії – у самостійному структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються.

 

Система обліку публічної інформації

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

 Дата останньої модифікації: 04/12/2017