Інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ

 Відомості щодо суб'єктів ЄДРПОУ надаються користувачам за такими категоріями даних:

·         ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

·         класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів;

·         довідкові - місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, факс, адреса електронної пошти;

·         реєстраційні - відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

 Відомості з ЄДРПОУ надаються користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:

Ø       аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;

Ø       класифікаторів;

Ø       переліків субєктів згрупованих за певною ознакою.

 Інформація може бути підготовлена з використанням базових та/або розширених даних.

До складу базових даних входять:

        ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

        ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи);

        територіальна належність та місцезнаходження;

        прізвище та телефон керівника;

        дані щодо першого виду економічної діяльності;

        дата проведення первинної реєстрації;

        дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

 До складу розширених даних входять:

        ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

        ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи);

        територіальна належність та місцезнаходження;

        прізвище, телефон/факс керівника/голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією;

        адреса електронної пошти;

        дані щодо всіх видів економічної діяльності, указаних у реєстраційних документах;

        інституційний сектор економіки;

        дата проведення первинної реєстрації та органу що провів реєстрацію;

        дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 № 386 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (зі змінами і доповненнями).

Вартість послуг визначається відповідно до вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, затвердженої наказом Держкомстату України від 18.03.1999 №98 та зареєстрованої в Мінюсті України 31.03.1999 за № 200/3493.

 Зразок запиту для отримання інформації з ЄДРПОУ

ü     Запит можна направити на електронну адресу gus@cv.ukrstat.gov.uamailto:oblstst@cv.ukrtel.netабо факсом 581778.