01.09.2022

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (07.2022)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (07.2022)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за місяць (07.2022)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку року (01-07.2022)

Темпи зростання/ зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати  (07.2022)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати (07.2022)

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація) (01–06.2022)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація) (01–06.2022)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація) (01–06.2022)

Індекс капітальних інвестицій (щоквартальна інформація) (01–06.2022)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (01–07.2022)

Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) (01–07. 2022)

Індекси будівельної продукції за видами (01–07.2022)

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (01–07.2022)

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (01–07.2022)

Експрес-випуск

Промислове виробництво у Чернівецькій області (01–07.2022)

Пресвипуск

Заробітна плата та стан її виплати у Чернівецькій області (07.2022) 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2022
Дата останньої модифікації: 31/
08/2022