Архів: 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2018 РОКУ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Населення

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 904,8 тис. осіб, з них в міських поселеннях – 390,6 тис. осіб, у сільській місцевості – 514,2 тис. осіб. У січні–жовтні 2018р. чисельність наявного населення області зменшилась на 1906 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 2,5 особи.

Зменшення наявного населення на 01.11.2018р. порівняно з початком 2018р. становило в цілому 0,2%.

Населення області зменшилось за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1842 та 64 особи).

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2018р. зменшилась порівняно з січнем–жовтнем 2017р. на 597 осіб (на 7,4%) і становила 7481 особу. Інтенсивність народжуваності по області порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась з 10,7 до 9,9 особи у розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (10,7‰ проти 8,8‰).

У січні–жовтні 2018р. рівень смертності в області порівняно з січнем–жовтнем 2017р. не змінився і становив 12,3 померлих на 1000 жителів.

Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (13,9‰ проти 10,2‰).

 

Ринок праці

(за даними державної служби зайнятості)

 

Кількість зареєстрованих безробітних наприкінці листопада 2018р. становила 5,0 тис. осіб і порівняно з кінцем жовтня 2018р. збільшилася на 10,4%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за листопад 2018р. порівняно з жовтнем 2018р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець місяця становив 0,9% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у міських поселеннях залишився на рівні           жовтня 2018р. і становив 0,8%, а в сільській місцевості збільшився на 0,1 в.п. і становив 1,0%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установвми, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець листопада 2018р. становила 1777 одиниць, що на 21,6% менше порівняно з  жовтнем 2018р., але на 42,7% більше порівняно з листопадом 2017р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) протягом листопада 2018р. збільшилося на 1 особу і на кінець місяця становило 3 особи (на кінець листопада 2017р. –              5 осіб).

Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в листопаді 2018р. отримували допомогу по безробіттю, становила 3,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в листопаді 2018р. зменшився порівняно з жовтнем 2018р. на 1,8% і становив 2344 грн, що в 1,6 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (3723 грн).

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–жовтні 2018р. становила 6734 грн і зросла порівняно з січнем–жовтнем 2017р. на 24,4%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) за січень–жовтень 2018р. порівняно з січнем–жовтнем 2017р. становив 112,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств установ та організацій області (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) протягом жовтня 2018р. зросла в 6,8 раза або на 450,9 тис.грн і на 1 листопада 2018р. становила 529,2 тис.грн. Порівняно з початком 2018р. борг зменшився в 3,5 раза або на 1318,4 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 листопада 2018р. становив 0,1% від фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2018р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,2% у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів до 1,9% – на підприємствах діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

На 1 листопада 2018р. основна частка загальної суми боргу припадала на заклади охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (56,7%).

Упродовж жовтня 2018р. збільшилася заборгованість із виплати заробітної плати у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 3,3% або на 2,6 тис.грн). Утворився борг в закладах охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (300,0 тис.грн) та на підприємствах діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (148,3 тис.грн).

На економічно активні підприємства області припадало 84,7% загальної суми боргу, решта – на підприємства-банкрути.

Станом на 1 листопада 2018р. утворилася заборгованість працівникам економічно активних підприємств, яка становила               448,3 тис.грн, що порівняно з початком 2018р. менше в 4,0 раза або на 1344,5 тис.грн. Уся сума боргу економічно активних підприємств припадала на заклади охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (66,9% загальної суми боргу економічно активних підприємств) та підприємства діяльності у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування (33,1%).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 листопада 2018р. становила 111 осіб або 0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4039 грн, що на 43,3% менше від розміру середньої заробітної плати, нарахованої в жовтні 2018р.

 

Соціальний захист

 

У січні–жовтні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 69971 домогосподарству.

Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–жовтні 2018р. становила 14349,7 тис.грн (у січні–жовтні 2017р. – 109049,4 тис.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в жовтні 2018р. становив 39,9 грн (у жовтні 2017р. – 178,6 грн).

У жовтні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 19542 домогосподарства (6,4% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–жовтні 2018р. субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначено 22038 домогосподарствам.

У січні–жовтні 2018р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 68984,0 тис.грн (у січні–жовтні 2017р. – 71702,8 тис.грн).

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство в жовтні 2018р. становив 3339,9 грн (у жовтні 2017р. – 2558,2 грн).

У січні–жовтні 2018р. сума отриманих домогосподарствами субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 69393,5 тис.грн, у січні–жовтні 2017р. – 52499,4 тис.грн.

У січні–жовтні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 913,8 млн.грн (82,6% нарахованих за цей період сум).

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області за січень–листопад 2018р. становив 107,8% (за січень–листопад 2017р. – 111,3%).

З початку 2018р. ціни на продукти харчування зросли на 5,1%. Найбільш суттєво подорожчав хліб (на 17,7%) та молоко (на 13,1%). Крім цього, зросли ціни на макаронні вироби (на 10,4%), м’ясо та м’ясопродукти (на 9,1%), овочі (на 8,7%), масло (на 8,1%), рибу та продукти з риби (на 7,3%), сир і м’який сир (творог) (на 2,9%) та олію соняшникову (на 2,8%). У той же час знизились ціни на фрукти на 23,7%, яйця – на 8,9% та цукор – на 6,8%.

Зростання цін у сфері освіти на 21,0%, викликане підвищенням вартості послуг установ дошкільної та початкової освіти (на 36,6%), вищої освіти (на 19,2%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 12,2%, що зумовлено збільшенням вартості утримання будинків та прибудинкових територій (на 64,9%), природного газу (на 22,9%), плати за водопостачання (на 12,3%) та каналізацію (на 10,0%), цін на утримання та ремонт житла (на 6,1%), плати за опалення (на 1,4%).

Зростання цін на транспорт у цілому на 12,1% пов’язане з подорожчанням тарифів на перевезення автодорожнім, авіаційним та залізничним пасажирським транспортом на 21,9–12,7%. Також подорожчали паливо та мастила на 14,9%, транспортні засоби – на 2,2%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 5,7% викликане збільшенням вартості амбулаторних послуг на 8,5%. Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання, послуги лікарень стали дорожчими на 5,6% та на 5,4% відповідно.

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції в січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 107,1%.

Індекс промислової продукції в січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. у добувній та переробній промисловості становив 107,9%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 88,0%, у переробній промисловості – 108,8%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. склав 98,2%. Зокрема, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів він становив 133,0%, у виробництві молочних продуктів – 98,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 96,3%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – 95,8%, готових кормів для тварин – 94,9%, напоїв – 88,9%, м’яса та м’ясних продуктів – 85,3%, олії та тваринних жирів – 78,4%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – 73,4%.

У січні–листопаді 2018р. підприємствами області було вироблено виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) 1,2 тис.т (на 4,6% менше, ніж у січні–листопаді 2017р.), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 15,7 тис.т (на 4,7%), кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин, не віднесених до інших угруповань (далі н.в.і.у.) 8,7 тис.т (на 6,9%), свинини свіжої чи охолодженої (туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання)) 1,5 тис.т (на 26,9%), продуктів готових та консервованих з мʼяса чи субпродуктів, інших (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) – 514 т (на 30,5%), яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених (туш, напівтуш, четвертин необвалених) 1,1 тис.т (в 1,8 раза менше, ніж у січні–листопаді 2017р.).

Порівняно з січнем–листопадом 2017р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 29,6%, у т.ч. у текстильному виробництві – на 37,9%, у виробництві одягу – на 18,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 98,0%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 97,8%. Підприємствами цього виду діяльності в січні–листопаді 2018р. було вироблено деревини з ялини та смереки уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм        51,3 тис.м3 (на 37,5% більше, ніж у січні–листопаді 2017р.), гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження – 17,7 тис.т (на 0,8%), деревини (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та фриз для паркетного або деревʼяного покриття підлоги, дубових) – 14,7 тис.м3 (на 8,7% менше), дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 322 шт (на 31,8%), шпону, листів для фанери клеєної, деревини іншої, уздовж розпиляної, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід – 5,4 тис.м3 (на 32,1%), деревини хвойних порід уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (крім деревини із ялини, смереки та сосни) – 18,0 тис.м3 (в 1,7 раза менше, ніж у січні–листопаді 2017р.).

Індекс промислової продукції в січні–листопаді 2018р. проти січня–листопада 2017р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 81,9%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 105,9%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 131,3%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 93,0%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 120,3%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. склав 186,7%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 87,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. приріст продукції становив 5,4%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 9,8%. Обсяги розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи в січні–листопаді 2018р. зменшились на 4,9%, електроенергії – збільшились на 2,2%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 106,3%.

Індекс продукції рослинництва в січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 109,8%, у т.ч. в агроформуваннях – 116,2%, у господарствах населення – 107,5%.

Індекс продукції тваринництва в січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 99,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 105,6%, у господарствах населення – 98,0%.

Станом на 1 грудня 2018р. під урожай 2019р. господарствами усіх категорій посіяно 69,3 тис.га озимих на зерно та зелений корм, що на 23,0% більше, ніж на 1 грудня 2017р.

Із загального посіву озимих площі зернових культур на зерно збільшились на 9,5 тис.га або на 20,9%, ріпаку – на 3,4 тис.га (на 31,1%). Найбільшу частку в озимому зерновому клині зайняли посіви пшениці озимої – 46,2 тис.га або 84,5%.

У січні–листопаді 2018р. господарствами всіх категорій вироблено 52,8 тис.т м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), що на 0,4% більше, ніж у січні–листопаді 2017р., 251,6 тис.т молока (на 3,4% менше), 316,7 млн.шт. яєць (на 4,0% більше) та 106 т вовни (на 4,5% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2018р. у господарствах усіх категорій утримувалось 88,5 тис. голів великої рогатої худоби (на 3,1% менше, ніж на 1 грудня 2017р.), у т.ч. 54,2 тис. корів (на 0,7% менше), 147,6 тис. свиней (на 4,1% менше), 46,4 тис. овець та кіз (на 2,6% менше), птиці –3,7 млн. голів (на 5,7% більше).

 

Будівництво

 

За січень–листопад 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1171,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 95,6%.

У січні–листопаді 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. будівництво будівель зменшилось на 15,7%, у т.ч. житлових – на 27,8%. Водночас будівництво нежитлових будівель збільшилось на 22,1%, інженерних споруд – на 12,8%.

У січні–листопаді 2018р. підприємствами області виконувались роботи з будівництва, реконструкції та ремонту Дністровської ГАЕС, ремонту газових мереж у м.Чернівцях, закладів освіти, об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, торгово-розважальних комплексів, офісних приміщень, житлових будинків та нежитлових будівель області.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 75,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 19,7% та 4,6% відповідно.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту товарів у січні–жовтні 2018р. становив 158,9 млн.дол. США, імпорту – 110,3 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2017р. обсяг експорту збільшився в 1,5 раза (на 53,2 млн.дол.), імпорту – на 20,6% (на 18,8 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 48,6 млн.дол. (у січні–жовтні 2017р. також позитивне – 14,2 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,44 (у січні–жовтні 2017р. – 1,16).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 100 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 117,0 млн.дол. або 73,6% від загального обсягу експорту (у січні–жовтні 2017р. – відповідно 68,0 млн.дол. або 64,4%) та збільшився проти січня–жовтня 2017р. на 49,0 млн.дол. або в 1,7 раза.

Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Німеччини, Польщі, Греції, Нідерландів та Італії.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Білорусі та Молдови.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 66,5 млн.дол. або 60,3% від загального обсягу (у січні–жовтні 2017р. – відповідно 52,3 млн.дол. та 57,1%) і збільшився проти січня–жовтня 2017р. на 14,2 млн.дол. або на 27,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини та Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Туреччини та Китаю.

Основу товарної структури обласного експорту складали деревина і вироби з деревини, механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–листопаді 2018р. становив 13600,7 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень–листопад 2018р. у порівнянні з січнем–листопадом 2017р. становив 105,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2018р. становив 7208,9 млн.грн і в порівнянних цінах збільшився проти обсягу січня–листопада 2017р. на 5,3%.

 


Транспорт

 

У січні–листопаді 2018р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 1136,2 млн.ткм. У порівнянні з січнем–листопадом 2017р. вантажооборот збільшився на 13,3%.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні–листопаді 2018р. становив 2235,9 тис.т, що на 27,4% більше від обсягу січня–листопада 2017р.

Пасажирським транспортом у січні–листопаді 2018р. виконано пасажирооборот у обсязі 922,1 млн.пас.км, що на 14,7% більше від обсягу січня–листопада 2017р.

У січні–листопаді 2018р. пасажирським транспортом скористалось 57,7 млн пасажирів, що в порівнянні з січнем–листопадом 2017р. більше на 4,5%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні–листопаді 2018р. становив 769,4 млн.пас.км або 83,4% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 30,4 млн пасажирів або 52,7%. У порівнянні з січнем–листопадом 2017р. пасажирооборот автомобільного транспорту збільшився на 15,1%, обсяги пасажирських перевезень – зменшились на 2,0%.

 

 

 

 

 

Головне управління статистики у Чернівецькій області

 

 


Будь-які зміни у тексті повідомлення повинні бути погодженні з Головним управлінням статистики у Чернівецькій області.