Архів: 2017 2016 2015 2014 2013

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ 2017 РОКУ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Населення

 

За попередніми даними, на 1 січня п.р. в області, за оцінкою, проживало 908,1 тис. осіб, з них 391,1 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 517,0 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж 2016р. чисельність наявного населення області зменшилась на 1773 особи, що в розрахунку на 1000 жителів становило 2,0 особи.

Зменшення наявного населення на 01.01.2017р. порівняно з початком 2016р. становило в цілому 0,19%.

Населення області зменшилось за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно 1287 та 486 осіб).

Кількість живонароджених у 2016р. зменшилась порівняно з 2015р. на 431 особу (на 4,0%) і становила 10226 осіб. Інтенсивність народжуваності по області порівняно з попереднім роком зменшилась з 11,7 до 11,2 у розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (12,3‰ проти 9,9‰).

У 2016р. рівень смертності в області зменшився порівняно з 2015р. з 12,9 до 12,7 померлих на 1000 жителів.

Рівень смертності в сільській місцевості перевищував відповідний показник у міських поселеннях (14,2‰ проти 10,6‰).

 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня п.р. становила 8,7 тис. осіб, що на 9,2% більше, ніж на кінець грудня 2016р., але на 7,5% менше, ніж на кінець січня 2016р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за січень п.р. зріс на 0,1 в.п. і на кінець місяця становив 1,5% від кількості населення працездатного віку. Зазначений показник у сільській місцевості зріс на 0,2 в.п., а в міських поселеннях – на 0,1 в.п. і становив 1,8% та 1,2% відповідно.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець січня п.р. становила 739 одиниць і збільшилася на 2,4% у порівнянні з груднем 2016р. та на 25,5% – порівняно з січнем 2016р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець січня п.р. становило 12 осіб, що на 1 особу більше, ніж на кінець грудня 2016р., але на 4 особи менше, ніж на кінець січня 2016р.

Середньооблікова кількість безробітних, які з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в січні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 6,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в січні п.р. зменшився на 1,7% і становив 1704,6 грн, що в 1,9 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (3200 грн).

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) в 2016р. становила 3828 грн і зросла порівняно з 2015р. на 25,5%. Серед видів економічної діяльності найвищий рівень заробітної плати був у фінансовій та страховій діяльності (5961 грн) та державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванні (5566 грн), найнижчий – у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (2095 грн); серед промислових видів діяльності найвищий рівень був у постачанні електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря (6178 грн), найнижчий – на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (2213 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину в середньому по економіці області становили 28,30 грн, що на 22,4% більше, ніж у 2015р.

Індекс реальної заробітної плати у 2016р. порівняно з 2015р. становив 112,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) підприємств, установ та організацій області за грудень 2016р. зменшилася на 10,6% або на 225,1 тис.грн і на 1 січня п.р. становила 1894,6 тис.грн. Порівняно з початком 2016р. сума боргу зросла в 1,7 раза або на 793,4 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 січня п.р. становив 0,3% від фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2016р. Серед видів економічної діяльності він коливався від 0,1% в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів до 3,3% – у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Станом на 1 січня п.р. значну частину заборгованості з виплати заробітної плати становили борги на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (46,9% від загальної суми боргу), промисловості (33,3%) та в закладах освіти (15,6%).

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня п.р. становила 1868,0 тис.грн і порівняно з 1 грудня 2016р. зменшилася на 10,8% або на 225,4 тис.грн, а порівняно з 1 січня 2016р. – збільшилася в 1,8 раза або на 809,0 тис.грн.

Упродовж грудня 2016р. кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася на 8,2% і на 1 січня п.р. становила 605 осіб або 0,5% від середньооблікової кількості штатних працівників, працюючих в області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3088 грн, що на 39,0% менше від розміру середньомісячної заробітної плати, нарахованої в грудні 2016р.

 

Соціальний захист

 

У 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 134361 домогосподарству (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), що на 6,0% менше від загальної кількості домогосподарств, які за ними звернулися в 2016р.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2016р. становила 129967,8 тис.грн (у 2015р. – 49897,1 тис.грн).

Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2016р. становила 1317,6 грн (у грудні 2015р. – 1146,2 грн).

У 2016р. субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою призначено 25013 домогосподарствам, що становило 78,8% від загальної кількості домогосподарств, які за ними звернулися. У порівнянні з 2015р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась на 16,6%.

Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива у 2016р. становила 42416,9 тис.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2016р. становила 1771,0 грн.

У 2016р. населенню області було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 1239,3 млн.грн. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 757,5 млн.грн, що становило 61,1% до суми нарахувань (у 2015р. рівень оплати становив 88,4%).

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін по області в січні п.р. становив 101,6% (у січні 2016р. – 101,1%).

Індекс споживчих цін на продукти харчування у січні п.р. становив 102,7%. Найбільше подорожчали овочі (на 11,5%), масло (на 6,2%), молоко (на 5,3%), сир і м’який сир (творог) (на 4,7%). Також спостерігалось зростання цін на хліб (на 3,7%), цукор (на 2,9%), олію соняшникову
(на 2,6%), фрукти (на 1,2%), м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби (на 1,0% по кожному виду), макаронні вироби (на 0,8%). Водночас спостерігалось зниження цін на яйця (на 2,0%).

Ціни на транспорт у цілому зросли на 3,9%, головним чином, за рахунок подорожчання послуг з перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 12,0%. Також зросла вартість палива та мастил (на 3,3%), послуг з перевезень залізничним пасажирським транспортом (на 0,8%) та транспортних засобів (на 0,3%).

Зростання цін у сфері освіти на 0,5% відбулося за рахунок підвищення вартості послуг установ дошкільної та початкової освіти
(на 0,7%), середньої освіти (на 0,5%).

Спостерігалось незначне зростання цін у сфері охорони здоров’я
на 0,4%, в основному, за рахунок подорожчання вартості амбулаторних послуг (на 1,8%). Водночас знизились ціни на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання (на 0,1%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 0,1%, що було зумовлено підвищенням тарифів за водопостачання (на 1,0%) та каналізацію (на 0,2%). Також зросла вартість послуг з утримання та ремонту житла на 0,4%.

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції області в січні п.р. порівняно з січнем 2016р. становив 103,3%.

Темп зростання обсягів виробництва в січні п.р. порівняно з січнем 2016р. у добувній та переробній промисловості становив 102,6%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 402,4%, у переробній промисловості – 101,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2016р. склав 96,9%. Зокрема, у виробництві молочних продуктів індекс становив 139,1%, олії та тваринних жирів – 107,5%, м’яса та м’ясних продуктів – 97,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 89,4%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – 81,5%, у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – 70,1%.

У січні п.р. підприємствами області було вироблено м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого 204 т (у 12,0 р.б., ніж у січні 2016р.), продуктів готових та консервованих з мʼяса чи субпродуктів, інших (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) – 70 т (у 2,1 р.б.), йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – 43 т (в 1,7 р.б.), кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни – 0,9 тис.т (на 33,4% більше), молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого) – 49 т (на 25,6%), тортів – 6 т (на 20,0 більше). Водночас виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі вироблено 117 т, що на 9,3% менше, ніж у січні 2016р., хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – 1,4 тис.т (на 13,4%), м’яса свиней свіжого чи охолодженого – 157 т (на 15,6% менше).

Порівняно з січнем 2016р. індекс обсягів виробництва продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів становив 118,3%, у т.ч. у виробництві одягу – 120,7%, у текстильному виробництві – 122,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 98,5%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 99,0%. Підприємствами цього виду діяльності в січні п.р. було вироблено  виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини 49 м3 (у 2,2 р.б, ніж у січні 2016р.), деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – 6,4 тис.м3 (на 23,1% більше), вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини – 54 м2 (на 29,9% менше, ніж у січні 2016р.).

Індекс промислової продукції в січні п.р. проти січня 2016р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 100,3%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 72,0%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 94,2%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 62,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 98,3%.

Індекс обсягів виробництва продукції в січні п.р. порівняно з січнем 2016р. у машинобудуванні склав 80,6%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 89,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні п.р. порівняно з січнем 2016р. індекс промислової продукції становив 104,0%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 101,0%. Обсяги розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи в січні п.р. збільшились на 7,3%, електроенергії – на 5,4%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні п.р. порівняно з січнем 2016р. становив 94,3%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 82,3%, у господарствах населення – 98,5%.

У січні п.р. господарствами всіх категорій, вироблено 3,8 тис.т м’яса в живій вазі, що на 0,7% менше, ніж у січні 2016р., 14,2 тис.т молока (на 2,0% менше), 15,6 млн.шт. яєць (на 20,4% менше).

На 1 лютого п.р. у господарствах утримувалось 90,3 тис. голів великої рогатої худоби (що на 0,7% менше, ніж на 1 лютого 2016р.), у т.ч. 57,0 тис. корів (на 0,3% менше), 146,4 тис. свиней (на 4,3% менше), 44,3 тис. овець та кіз (на 0,6% більше), птиці всіх видів – 3,0 млн. голів (на 3,0% менше).

 

Будівництво

 

За січень п.р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 29669 тис.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2016р. становив 121,4%, у т.ч. по будівлях – 128,9%, з них житлових – 137,8%, нежитлових – 67,1%; інженерних спорудах – 97,6%.

За видами будівельної продукції обсяги робіт, виконаних на будівництві будівель, становили 23531 тис.грн або 79,3% від загального обсягу будівельних робіт, з них житлових – 21877 тис.грн (73,7%), нежитлових – 1654 тис.грн (5,6%). На будівництві інженерних споруд виконано робіт на 6138 тис.грн (20,7% від загального обсягу).

У січні п.р. підприємствами області виконувались роботи з будівництва, реконструкції та ремонту Дністровської ГАЕС, закладів освіти, об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, офісних приміщень, житлових будинків та гуртожитків.

У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 94,0%, з капітального та поточного ремонтів – 1,3% та 4,7% відповідно.

За 2016р. в області прийнято в експлуатацію 221,6 тис.м2 загальної площі житла. За рахунок будівництва нових житлових будинків прийнято в експлуатацію 200,3 тис.м2, за рахунок розширення та реконструкції існуючих – 21,3 тис.м2 загальної площі житла.

Найбільшу частку прийнятого в експлуатацію житла становили одноквартирні будинки (53,8% від загального обсягу). Будинки з двома та більше квартирами становили 44,0%, гуртожитки – 2,2%.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла за 2016р. порівняно з 2015р. зменшилась на 42,0%.

За рахунок коштів державного бюджету в 2016р. житло в експлуатацію не приймалось.

За 2016р. прийнято в експлуатацію 2035 квартир. Середній розмір квартири становив 100,5 м2 загальної площі.

Також прийнято в експлуатацію 62 дачних та садових будинки загальною площею 7936 м2, що на 46,5% менше порівняно з 2015р.

Серед об’єктів соціальної сфери у 2016р. прийнято в експлуатацію після реконструкції гуртожиток для студентів Буковинського державного медичного університету, гуртожиток для робітників та службовців ЖБК “Люкс-Інвест” та загальноосвітні навчальні заклади у смт Красноїльськ Сторожинецького району та с.Мошанець Кельменецького району.

Завершено будівництво й прийнято в експлуатацію учбово-лабораторний корпус Чернівецького національного університету, фізкультурно-оздоровчий комплекс у м.Чернівцях та будинок культури в Путильському районі.

У 2016р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд об’єктів виробничого призначення, серед яких пункт промислового перероблення овочів та фруктів, цехи з виробництва шкіри, пиломатеріалів, хлібобулочних виробів, плиток, плит, цегли та аналогічних виробів з цементу, бетону та штучного каменю та цех із сушки деревини.

Серед об’єктів сільськогосподарського призначення прийнято в експлуатацію тваринницький комплекс із вирощування і відгодівлі свиней, зернофуражні та продовольчі сховища.

Введено в експлуатацію пусковий комплекс гідроагрегату №3 першої черги Дністровської ГАЕС, електростанція, що працює на енергії сонця, приливів та хвиль у Кіцманському районі та колектори сонячні.

У 2016р. прийнято в експлуатацію 4,53 км місцевих каналізаційних та водостічних мереж, 3,32 км місцевих трубопроводів для транспортування газу, 1,13 км ліній електропередачі, автомобільні мости протяжністю 33,9 пог.м, полігон складування побутових відходів у Сторожинецькому районі.

Введено в експлуатацію стоматологічні кабінети, торгові центри та магазини площею 14906 м2, ресторани та бари на 915 посадочних місць, підприємства громадського харчування, їдальні, кафе, закусочні на 400 посадочних місця, три мийних комплекси для машин, п’ять станцій технічного обслуговування автомобілів.

 

Капітальні інвестиції

 

За січень–грудень 2016р. в області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2444,9 млн.грн капітальних інвестицій. Індекс капітальних інвестицій у порівнянних цінах за січень–грудень 2016р. порівняно з січнем–груднем 2015р. становив 85,9%.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% від загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 67,9% від загального обсягу, у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 25,1%.

У нематеріальні активи вкладено лише 0,4% від загального обсягу або 8,6 млн.грн капітальних інвестицій.

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій та кошти населення на будівництво житла, за рахунок яких освоєно відповідно 37,2% та 28,1% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів, становила 18,0% від загального обсягу, коштів державного бюджету – 7,3%, кредитів банків та інших позик – 2,6%, коштів іноземних інвесторів – 0,9% та інших джерел фінансування – 5,9%.

Основну частку капітальних інвестицій (71,5% від загального обсягу) за видами активів становили інвестиції в нові активи, в які спрямовано 1749,3 млн.грн. Витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію становили 288,0 млн.грн (11,8% від загального обсягу), витрати на капітальний ремонт – 321,5 млн.грн (13,2%), активи, які були у використанні – 86,0 млн.грн (3,5%).

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності найвагомішу частку (32,7% від загального обсягу капіталовкладень) спрямовано у будівництво. Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками у січні–грудні 2016р. освоєно 799,5 млн.грн капітальних інвестицій.

Організаціями сфери державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування освоєно 566,0 млн.грн або 23,2% від усіх капіталовкладень.

Промисловими підприємствами освоєно 386,6 млн.грн або 15,8% від загального обсягу інвестицій.

 

Зовнішня торгівля товарами та послугами

 

Обсяг експорту товарів у 2016р. становив 105,7 млн.дол. США, імпорту – 90,0 млн.дол. США. Порівняно з 2015р. обсяг експорту зменшився на 2,4%, імпорту – збільшився на 14,9%. За цей період у зовнішній торгівлі товарами області склалося позитивне сальдо в розмірі 15,7 млн.дол. США.

Суб’єкти господарювання області здійснювали операції в зовнішній торгівлі товарами з партнерами з 88 країн світу.

До країн ЄС експортовано 52,8% товарів від загального обсягу експорту, імпортовано з цих країн – 55,1% від загального обсягу імпорту (в 2015р. – 54,8% та 56,8% відповідно).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії – 21,8% від загального обсягу експорту (на 23,1 млн.дол. США), Білорусі – 11,5% (на 12,2 млн.), Німеччини – 10,0% (на 10,6 млн.), Індії – 6,8% (на 7,2 млн.), Російської Федерації – 5,7% (на 6,1 млн.) та Польщі – 5,6% (на 6,0 млн.дол. США).

Потреба в імпортній продукції задовольнялася, в основному, за рахунок поставок з Туреччини – 14,3% від загального обсягу завезених в область товарів (на 12,9 млн.дол. США), Румунії – 13,6% (на 12,3 млн.), Польщі – 12,9% (на 11,6 млн.), Китаю – 12,4% (на 11,2 млн.), Німеччини – 8,3% (на 7,4 млн.), Російської Федерації – 5,6% (на 5,0 млн.) та Італії – 5,1% (на 4,6 млн.дол. США).

Основними товарами, які експортувалися, були: деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукти рослинного походження та меблі. Імпортувалися, в основному, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, деревина і вироби з деревини, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Обсяг експорту послуг у 2016р. становив 20285,7 тис.дол. США, імпорту – 1431,5 тис.дол. США. Порівняно з 2015р. експорт зменшився на 0,8%, імпорт – на 21,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 18854,2 тис.дол. США (у 2015р. – 18638,9 тис.дол. США).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами  з 74 країн світу.

До країн ЄС експорт послуг становив 62,9% від загального обсягу експорту, імпорт послуг з цих країн – 22,4% від загального обсягу імпорту (у 2015р. – 67,7% та 27,5% відповідно).

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, яких було реалізовано на 8142,1 тис.дол. США (40,1% від загального обсягу експорту). Послуг, пов’язаних з подорожами, надано на 5032,1 тис.дол. США (24,8%), транспортних послуг – на 3449,3 тис. (17,0%), послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг – на 3388,2 тис. (16,7%) та ділових послуг – на 274,0 тис.дол. США (1,4%).

Найбільші обсяги експорту послуг здійснювались до Румунії – 23,3% від загального обсягу експорту (на 4720,5 тис.дол. США), Великої Британії – 16,6% (на 3373,3 тис.) та Індії – 20,2% (4088,8 тис.дол. США).

Від зарубіжних партнерів підприємствами області найбільше було отримано транспортних послуг – на 1170,6 тис.дол. США, що складало 81,8% від загального обсягу імпорту.

Потреба в імпортних послугах задовольнялася, в основному, за рахунок послуг з Грузії, Туреччини, Чехії, Ірану.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні п.р. становив 799,6 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,8% менше від обсягу січня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні п.р. становив 425,1 млн.грн і в порівнянних цінах зменшився проти січня 2016р. на 3,4%, проти грудня 2016р. – на 13,5%.

 

Транспорт

 

У січні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 59,5 млн.ткм. У порівнянні з січнем 2016р. вантажооборот збільшився в 1,7 раза.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні п.р. становив 84,3 тис.т, що в 1,5 р.б. від обсягу січня 2016р.

Пасажирським транспортом у січні п.р. виконано пасажирооборот у обсязі 56,8 млн.пас.км. У порівнянні з січнем 2016р. пасажирооборот збільшився на 15,0%.

У січні п.р. пасажирським транспортом скористалось 4,2 млн. пасажирів, що в порівнянні з січнем 2016р. більше на 12,0%.

Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні п.р. становив 46,7 млн.пас.км або 82,1% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 2,4 млн. пасажирів або 56,6%. У порівнянні з січнем 2016р. пасажирооборот автомобільного транспорту збільшився на 15,6%, а обсяги пасажирських перевезень – на 11,9%.

 

 

 

Головне управління статистики у Чернівецькій області

 

____________

Будь-які зміни у тексті повідомлення повинні бути погоджені з Головним управлінням статистики у Чернівецькій області.