Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності (2010-2016)

 

 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

1772

1985

2329

2484

2578

3050

3828

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1307

1689

2117

2213

2342

3157

3976

Промисловість

1761

2138

2299

2514

2664

3406

4412

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

1533

1827

2609

2594

2592

4268

4688

Переробна промисловість

1500

1895

2010

2086

2139

2901

3813

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2730

2975

3235

3751

4103

4709

6178

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами

1736

2075

2072

2196

2460

2864

3475

Будівництво

1566

1791

2096

1942

2280

3356

4049

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1490

1644

1881

2021

2318

2911

3939

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1798

2027

2172

2230

2359

2805

3442

Тимчасове розміщування й організація харчування

954

1186

1189

1251

1396

1999

2095

Інформація та телекомунікації

2094

2503

2666

2676

2655

2809

3860

Фінансова та страхова діяльність

2995

3370

3509

3800

4296

5044

5961

Операції з нерухомим майном

1577

2133

2302

2286

2635

2974

3549

Професійна, наукова та технічна діяльність

1957

2090

2547

2857

2295

3043

3541

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1453

1800

2105

2484

2283

2488

2853

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

2630

2756

3298

3535

3441

3975

5566

Освіта

1809

1967

2461

2624

2696

3028

3672

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1527

1661

2025

2150

2269

2572

3010

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1448

1702

2095

2273

2242

2556

3034

Надання інших видів послуг

1074

1211

1560

1630

1562

1575

2184

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Починаючи з 2013 року узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).

Інформація за 2010-2012 рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

 http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 201
7
Дата останньої модифікації:
06/03/2017