Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–грудень 2014 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тисрн.

у % до загального обсягу

Усього

1550158

100,0

інвестиції в матеріальні активи

1543840

99,6

житлові будівлі

745262

48,1

нежитлові будівлі

257933

16,6

інженерні споруди

171748

11,2

машини, обладнання та інвентар

227611

14,7

транспортні засоби

55020

3,5

земля

3731

0,2

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

57993

3,7

інші матеріальні активи

24542

1,6

інвестиції в нематеріальні активи

6318

0,4

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

2567

0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

2678

0,2

 


© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2015
Дата останньої модифікації: 26/02/2015