Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень–березень 2018 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у %

до загального обсягу

Усього

405782

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

13764

3,4

коштів місцевих бюджетів

32171

7,9

власних коштів підприємств та організацій

172411

42,5

кредитів банків та інших позик

15843

3,9

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

155194

38,3

інших джерел фінансування

16399

4,0

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018
Дата останньої модифікації: 01/06/2018