Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–березень 2018 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

405782

100,0

інвестиції у матеріальні активи

404312

99,6

житлові будівлі

170584

42,0

нежитлові будівлі

41801

10,3

інженерні споруди

30207

7,4

машини, обладнання та інвентар

87734

21,6

транспортні засоби

53325

13,1

земля

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

7868

2,0

інші матеріальні активи

12793

3,2

інвестиції у нематеріальні активи

1470

0,4

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

902

0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

67

0,0

 

 


© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018
Дата останньої модифікації: 01/06/2018