Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень–червень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у %

до загального обсягу

Усього

939127

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

13490

1,4

коштів місцевих бюджетів

77237

8,2

власних коштів підприємств та організацій

427820

45,6

кредитів банків та інших позик

34040

3,6

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

329226

35,1

інших джерел фінансування

57314

6,1

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації: 01/09/2017