Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень–грудень 2016 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у %

до загального обсягу

Усього

2444881

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

177014

7,3

коштів місцевих бюджетів

441062

18,0

власних коштів підприємств та організацій

910388

37,2

кредитів банків та інших позик

63288

2,6

коштів іноземних інвесторів

21690

0,9

коштів населення на будівництво житла

686758

28,1

інших джерел фінансування

144681

5,9

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації: 02/03/2017