Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень–грудень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у %

до загального обсягу

Усього

2836242

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

266018

9,4

коштів місцевих бюджетів

558970

19,7

власних коштів підприємств та організацій

1067377

37,6

кредитів банків та інших позик

53290

1,9

коштів іноземних інвесторів

205

0,0

коштів населення на будівництво житла

790990

27,9

інших джерел фінансування

99392

3,5

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018
Дата останньої модифікації: 02/03/2018