Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень–березень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у %

до загального обсягу

Усього

401870

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

2538

0,6

коштів місцевих бюджетів

20278

5,0

власних коштів підприємств та організацій

172976

43,1

кредитів банків та інших позик

15192

3,8

коштів іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

167277

41,6

інших джерел фінансування

23609

5,9

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації: 31/05/2017