Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010–2017 роки

 

(тис.грн)

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

1714677

1794320

2229278

2257350

1686948

2789194

2668813

2992111

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

177043

143202

109314

72156

31014

122546

194453

277657

коштів місцевих бюджетів

176277

137757

146282

110359

145273

300124

515088

577119

власних коштів підприємств та організацій

518541

593379

469010

618506

681027

830132

1021989

1128802

кредитів банків та інших позик

34867

1

1

99010

33916

29361

73489

67701

коштів іноземних інвесторів

780

1

1

3451

2028

19553

21798

784

коштів населення на будівництво житла

124130

141329

75239

127355

682342

1388264

697439

840005

інших джерел фінансування

683039

664113

1374752

1226513

111348

99214

144557

100043

 

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018
Дата останньої модифікації: 11/05/2018