Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010–2017 роки

 (тис.грн)

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

1714677

1794320

2229278

2257350

1686948

2789194

2668813

2992111

Сільське, лісове та рибне господарство

174954

185112

194918

254937

292533

287636

249544

319093

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

163471

168936

179908

237075

271108

247052

224712

284600

Лісове господарство та лісозаготівлі

1

1

1

1

21032

40327

1

33421

Рибне господарство

1

1

1

1

393

257

1

1072

Промисловість

191280

249793

171379

206908

190468

255931

413803

457556

Будівництво

830814

867283

1466745

1413019

787008

1466555

814470

909448

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

52527

57990

56166

50647

56827

80399

140213

110703

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

9058

5215

13657

6164

4254

7544

25582

33151

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

29576

42800

32720

32191

46498

60107

102230

66672

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

13893

9975

9789

12292

6075

12748

12401

10880

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

30591

23042

17889

18506

15081

47635

71808

70617

Наземний і трубопровідний транспорт

23415

17688

13169

9595

8958

1

1

1

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

1

1

1

1

1

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

7064

5294

4302

8798

4187

33226

41337

25582

Поштова та кур'єрська діяльність

1

1

1

1

1

1

1

1

Тимчасове розміщування й організація харчування

7565

4524

4423

8693

46156

7078

25061

8713

Тимчасове розміщування

1767

1196

955

1551

4212

1419

6261

2160

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

5798

3328

3468

7142

41944

5659

18800

6553

Інформація та телекомунікації

5814

3139

9652

2554

3664

5639

7723

12933

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

3519

984

5337

675

729

977

2070

4241

   Телекомунікації (електрозв'язок)

1942

1777

3277

1464

2430

3467

4317

4954

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

353

378

1038

415

505

1195

1336

3738

Фінансова та страхова діяльність

2648

1851

1702

2405

3641

1002

222

113

Операції з нерухомим майном

45811

12946

21075

36132

37350

66771

62449

95541

Професійна, наукова та технічна діяльність

4313

3945

7512

4439

3537

11561

5294

5022

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

2652

1767

1902

3221

1751

4562

2143

1456

Наукові дослідження та розробки

533

288

3852

697

527

2600

920

2640

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

1128

1890

1758

521

1259

4399

2231

926

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3770

14219

15868

42305

63974

98455

130898

128794

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

302362

277098

213171

166673

156959

377460

631038

719133

Освіта

28922

46092

12100

13177

3997

31294

35861

52706

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

26152

32704

29923

16279

18864

42702

55706

94910

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3992

3492

1881

3177

3277

8550

4627

5615

Надання інших видів послуг

3162

11090

4874

17499

3612

526

20096

1214

 

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018
Дата останньої модифікації: 11/05/2018