Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–червень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

939127

100,0

інвестиції в матеріальні активи

934039

99,5

житлові будівлі

419760

44,7

нежитлові будівлі

132918

14,2

інженерні споруди

85929

9,2

машини, обладнання та інвентар

134555

14,3

транспортні засоби

90376

9,6

земля

1249

0,1

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

43184

4,6

інші матеріальні активи

26068

2,8

інвестиції в нематеріальні активи

5088

0,5

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

1373

0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

176

0,0

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації: 01/09/2017