Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–березень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

401870

100,0

інвестиції в матеріальні активи

399469

99,4

житлові будівлі

188677

47,0

нежитлові будівлі

51991

12,9

інженерні споруди

35321

8,8

машини, обладнання та інвентар

50483

12,6

транспортні засоби

35836

8,9

земля

 

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

23349

5,8

інші матеріальні активи

13812

3,4

інвестиції в нематеріальні активи

2401

0,6

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

411

0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

40

0,0

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації: 31/05/2017