Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–грудень 2016 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

2444881

100,0

інвестиції в матеріальні активи

2436244

99,6

житлові будівлі

827045

33,8

нежитлові будівлі

458582

18,8

інженерні споруди

373786

15,3

машини, обладнання та інвентар

405807

16,6

транспортні засоби

207824

8,5

земля

5084

0,2

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

76849

3,1

інші матеріальні активи

81267

3,3

інвестиції в нематеріальні активи

8637

0,4

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

2974

0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

442

0,0

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації: 02/03/2017