Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–грудень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2836242

100,0

інвестиції у матеріальні активи

2825017

99,6

житлові будівлі

975233

34,4

нежитлові будівлі

600998

21,2

інженерні споруди

357454

12,6

машини, обладнання та інвентар

462663

16,3

транспортні засоби

213682

7,5

земля

48509

1,7

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

85792

3,0

інші матеріальні активи

80686

2,9

інвестиції у нематеріальні активи

11225

0,4

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

3230

0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

802

0,0

 

 


© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018
Дата останньої модифікації: 02/03/2018