Капітальні інвестиції за видами активів за 2010–2017 роки

 

(тис.грн)

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

1714677

1794320

2229278

2257350

1686948

2789194

2668813

2992111

Інвестиції у матеріальні активи

1710326

1788271

2224605

2251332

1682400

2784679

2659098

2978017

житлові будівлі

784878

723263

1332850

1291280

754058

1485101

846441

977031

нежитлові будівлі

349274

384993

356672

322220

306901

367800

527988

626503

інженерні споруди

197312

193569

161287

145864

176686

292533

389588

386431

машини, обладнання та інвентар

216250

297809

196542

302359

281417

368380

481998

511069

транспортні засоби

73170

125090

81814

93967

72352

141878

241865

254438

земля

1978

2881

2250

6570

4403

10440

5642

48753

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

68153

43885

59427

55685

60167

70289

78875

89210

інші матеріальні активи

19311

16781

33763

33387

26416

48258

86701

84582

Інвестиції у нематеріальні активи

4351

6049

4673

6018

4548

4515

9715

14094

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

1219

1091

1562

1241

2649

1993

3350

3604

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії, тощо

920

214

320

690

684

504

426

2975

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018
Дата останньої модифікації:
11/05/2018