Основні показники соціально-економічного розвитку

Чернівецької області

 

 

Фактично

за січень

2017р.

Темпи зростання, %

січень 2017р. до

довідково:

січень 2016р.

до

січня 2015р.

грудня 2016р.

січня 2016р.

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн

8631421,61

×

×

×

Індекс промислової продукції

×

76,4

103,3

96,7

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

×

×

94,3

96,5

Капітальні інвестиції, тис.грн

24448812

×

85,93

132,44

Прийняття в експлуатацію загальної  площі житла, тис.кв.м

221,61

×

58,05

162,76

Обсяг виконаних будівельних

робіт, тис.грн

29669

×

×

×

Індекс будівельної продукції

×

×

121,4

118,8

Вантажооборот, млн.ткм

59,5

65,5

166,0

72,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

56,8

85,0

115,0

35,6

Експорт товарів, млн.дол. США

105,71

×

97,65

83,86

Імпорт товарів, млн.дол. США

90,01

×

114,95

70,36

Сальдо (+, –), млн.дол. США

15,71

×

×

×

Експорт послуг, млн.дол. США

20,31

×

99,25

133,56

Імпорт послуг, млн.дол. США

1,41

×

78,65

126,26

Сальдо (+, –), млн.дол. США

18,91

×

×

×

Оборот роздрібної торгівлі7, млн.грн

799,6

87,9

98,2

×

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн

38281

120,58

124,69

125,55

реальна, %

×

119,18

113,29

112,15

Заборгованість із виплати
заробітної плати10 тис.грн

1894,6

89,4

172,1

36,7

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець

періоду, тис. осіб

8,7

109,2

92,5

×

Індекс споживчих цін

×

101,6

111,6

101,111

1 Дані за 2016р.

2 Дані за січень–грудень 2016р.

3 Січень–грудень 2016р. у % до січня–грудня 2015р.

4 Січень–грудень 2015р. у % до січня–грудня 2014р.

5 2016р. у % до 2015р.

6 2015р. у % до 2014р.

7 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.

8 Грудень 2016р. у % до листопада 2016р.

9 Грудень 2016р. у % до грудня 2015р.

10 Станом на 1 січня.

11 Січень 2016р. у % до грудня 2015р.

 

 

 

 

 http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 03/03/2017