Джерела фінансування інноваційної діяльності

 

(тис.грн)

  

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

вітчизняних інвесторів

іноземних інвесторів

інші джерела

2007

16921,5

11439,5

5482,0

2008

31855,1

25270,0

6585,1

2009

48146,7

15589,1

12328,2

20229,4

2010

38361,3

37749,1

612,2

2011

51796,1

40678,5

11117,6

2012

51671,0

43808,8

7862,2

2013

51311,7

38548,7

12763,0

2014

68778,0

63661,5

5116,5

20151

18756,8

18756,8

20171,2

26091,6

26091,6

______________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 10/05/2018