Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

 

Питома вага

підприємств,

що впроваджували

інновації1, %

Кількість

впроваджених

нових

технологічних

процесів, одиниць

у т.ч.

маловідходних, ресурсо-

зберігаючих

Кількість найменувань впроваджених інноваційних

видів продукції, одиниць

у т.ч. нових

видів машин, устатковання, приладів,

апаратів

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %

2007

12,5

15

11

111

23

13,0

2008

11,9

11

7

79

25

7,1

2009

12,1

11

8

100

19

6,6

2010

11,3

7

5

50

19

5,0

2011

11,4

9

8

54

17

4,9

2012

9,5

12

5

58

18

3,5

2013

8,2

8

5

23

6

2,6

2014

9,2

8

2

24

6

2,0

2015

15,1

15

6

31

14

2,4

20173

14,5

12

10

25

6

0,9

____________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства. 

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 10/05/2018