Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт1

 

(тис.грн)

Рік

Обсяг витрат –

усього

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових

досліджень

прикладних наукових

досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

2010

33588,5

10472,8

17889,3

5226,4

2011

34003,2

10116,3

18852,4

5034,5

2012

33789,5

12568,4

15984,8

5236,3

2013

37309,3

11424,2

21200,2

4684,9

2014

36226,5

10809,0

22334,2

3083,3

2015

45615,5

12423,2

30480,1

2712,2

2016

60836,8

12463,1

43873,1

4500,6

2017

68003,0

20343,7

41617,1

6042,2

_____________

1 Дані щодо витрат на виконання НДР за 2010−2015 роки перераховано відповідно до нової методології організації та проведення державного статистичного спостереження "Здійснення наукових досліджень і розробок", яка запроваджена з 2016 року (без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг).

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018
Дата останньої модифікації:
07/06/2018