Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січніберезні 2018 року

 

 

 

Код за

КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

3923096,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1309862,9

33,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

3970,4

0,1

Переробна промисловість

C

1305892,5

33,3

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

514435,5

13,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

132050,4

3,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

128923,9

3,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

7159,4

0,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

172199,9

4,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

33222,5

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

231485,5

5,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2552584,9

65,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

60649,1

1,5

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 07/05/2018