Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січніквітні 2018 року

 

 

 

Код за

КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

5108812,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1769519,1

34,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

12504,0

0,2

Переробна промисловість

C

1757015,1

34,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

714668,3

14,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

159512,0

3,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

175474,2

3,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

11612,1

0,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

239982,6

4,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

42692,3

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

298255,5

5,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3258730,2

63,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

80563,2

1,6

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 05/06/2018