Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січнітравні 2018 року

 

 

 

Код за

КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

6140431,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2208776,8

36,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

26667,8

0,5

Переробна промисловість

C

2182109,0

35,5

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

855682,7

13,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

194983,8

3,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

223798,1

3,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

17161,1

0,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

334856,7

5,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

58203,1

0,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

359451,6

5,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3831774,9

62,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

99879,7

1,6

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 05/07/2018