Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січніберезні 2017 року

(відсотків)

 

Код

за КВЕД-

2010

Березень

2017р. до

лютого

2017р.

Березень

2017р. до

березня

2016р.

Січень–

березень

2017р. до

січня–

березня

2016р.

Промисловість

B+C+D

111,4

97,8

99,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

117,2

88,9

94,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

97,1

169,1

277,3

Переробна промисловість

С

117,7

88,1

93,1

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

113,4

84,4

87,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,1

91,2

107,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

116,8

94,2

93,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

241,5

99,2

98,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

181,6

119,8

96,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

65,5

88,4

97,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

190,9

61,1

65,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

103,7

114,9

107,9

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 27/04/2017