Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січні 2017 року

(відсотків)

 

Код

за КВЕД-

2010

Січень

2017р.

до

грудня 2016р.

Січень 2017р.

до січня

2016р.

Промисловість

B+C+D

76,4

103,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

62,6

102,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

40,2

402,4

Переробна промисловість

С

63,0

101,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

84,4

96,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

84,1

118,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

76,0

98,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

21,0

100,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

30,1

72,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

41,4

98,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

25,4

80,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,2

104,0

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 01/03/2017