Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січні–квітні 2017 року

(відсотків)

 

Код

за КВЕД-

2010

Квітень

2017р. до

березня

2017р.

Квітень

2017р. до

квітня

2016р.

Січень–

квітень

2017р. до

січня–

квітня

2016р.

Промисловість

B+C+D

99,9

98,9

99,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,7

88,7

92,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

219,9

80,3

127,2

Переробна промисловість

С

99,5

89,0

91,7

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

90,9

80,5

85,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

103,9

128,4

111,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

78,5

73,7

88,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,9

72,2

85,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

89,6

91,4

94,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

70,8

46,4

81,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

156,2

92,3

75,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

97,1

120,3

110,7

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 29/05/2017