Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січні-серпні 2017 року

(відсотків)

 

Код

за КВЕД-2010

Серпень

2017р. до

липня

2017р.

Серпень

2017р. до

серпня

2016р.

Січень–

серпень

2017р. до

січня–

серпня

2016р.

Промисловість

B+C+D

113,0

123,6

107,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

114,0

134,7

106,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

91,7

103,8

119,4

Переробна промисловість

C

115,4

136,6

106,3

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

155,3

136,9

96,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

90,3

161,3

124,5

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16-18

85,6

95,0

92,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

116,2

93,3

82,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

112,1

97,0

97,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

85,5

59,1

80,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

116,7

277,2

127,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

110,4

100,6

108,0

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 27/09/2017