Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січні-червні 2017 року

(відсотків)

 

Код

за КВЕД-2010

Червень

2017р. до

травня

2017р.

Червень

2017р. до

червня

2016р.

Січень–

червень

2017р. до

січня–

червня

2016р.

Промисловість

B+C+D

96,3

105,4

103,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

99,9

104,8

99,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

79,9

89,9

119,7

Переробна промисловість

C

101,1

105,7

99,1

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

104,4

92,1

87,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

117,8

150,2

123,0

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,3

95,3

90,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

85,4

69,8

79,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

84,0

88,6

99,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

73,1

65,4

84,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

103,3

114,3

98,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

88,4

106,9

111,2

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 27/07/2017