Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січеньберезень 2018 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-

2010

Березень

2018р. до

лютого

2018р.

Березень

2018р. до

березня

2017р.

Січень–

березень

2018р. до

січня–

березня

2017р.

Промисловість

B+C+D

110,5

106,1

110,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

107,1

100,1

111,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

309,4

145,6

99,8

Переробна промисловість

C

105,3

99,3

111,5

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

100,2

91,4

96,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

101,4

81,7

90,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

99,8

80,2

94,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

82,2

53,6

83,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

148,0

86,4

95,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

88,9

133,0

106,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

99,0

150,0

221,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

115,5

115,6

108,5

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 27/04/2018