Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень 2018 року

 

(відсотків)

 

Код за

КВЕД-

2010

Січень 2018р.

до грудня 2017р.

Січень 2018р.

до січня 2017р.

Промисловість

B+C+D

80,2

116,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

71,4

125,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

26,5

128,6

Переробна промисловість

C

72,5

125,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

71,7

95,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

86,3

114,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

100,1

116,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

15,7

76,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

39,6

120,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

38,3

99,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

80,6

312,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

94,1

106,3

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 01/03/2018