Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у січні-жовтні 2017 року

(відсотків)

 

Код

за КВЕД-2010

Жовтень

2017р. до

вересня

2017р.

Жовтень

2017р. до

жовтня

2016р.

Січень–

жовтень

2017р. до

січня–

жовтня

2016р.

Промисловість

B+C+D

100,0

106,6

106,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,9

108,9

106,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

112,1

114,5

112,0

Переробна промисловість

C

94,4

108,7

106,5

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

117,8

113,8

100,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

81,5

91,2

119,7

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16-18

107,9

93,2

92,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

111,6

118,5

87,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

93,6

98,2

99,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

83,8

78,9

80,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

73,3

135,3

125,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

118,1

100,3

106,2

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 28/11/2017