Індекси промислової продукції за видами діяльності

у 2018 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–

лютий

Січень–

березень

Промисловість

B+C+D

116,1

112,5

110,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

125,9

118,9

111,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

128,6

66,3

99,8

Переробна промисловість

C

125,9

119,7

111,5

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

95,0

98,9

96,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

114,8

95,3

90,5

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16-18

116,9

104,4

94,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

76,6

138,2

83,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

120,8

105,0

95,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

99,9

94,5

106,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

312,2

292,9

221,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

106,3

105,1

108,5

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 27/04/2018