Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у 2017 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень–

лютий

Січень–

березень

Промисловість

B+C+D

103,3

101,0

99,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

102,6

97,9

94,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

402,4

520,2

277,3

Переробна промисловість

С

101,9

96,6

93,1

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв

та тютюнових виробів

10-12

96,9

89,0

87,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

118,3

118,3

107,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

98,5

93,2

93,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,3

97,6

98,6

Виробництво основних фармацевтичних

продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

72,0

78,9

96,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24,25

98,3

102,9

97,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

80,6

71,7

65,9

Постачання електроенергії,

газу, пари та кондиційованого

повітря

D

104,0

104,8

107,9

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 27/04/2017