Індекси промислової продукції за видами діяльності

у 2018 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Промисловість

B+C+D

116,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

125,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

128,6

Переробна промисловість

C

125,9

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

95,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

114,8

Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16-18

116,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

76,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

120,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

99,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

312,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

106,3

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 01/03/2018