Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

у 2017 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Промисловість

B+C+D

103,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

102,6

Добувна промисловість і розроблення

кар’єрів

B

402,4

Переробна промисловість

С

101,9

з неї

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

96,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

118,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

98,5

Виробництво коксу

та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,3

Виробництво основних фармацевтичних

продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

72,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24,25

98,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

80,6

Постачання електроенергії,

газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,0

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 01/03/2017