Обсяг реалізованої промислової продукції

за основними видами діяльності

у січні 2017 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до

всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

1073085,9

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

1062625,7

99,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

280584,3

26,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1759,5

0,1

Переробна промисловість

С

278824,8

26,0

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

128941,7

12,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

36305,0

3,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

32964,6

3,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1513,1

0,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

22609,8

2,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

6800,0

0,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

27947,4

2,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

782041,4

72,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

10460,2

1,0

 ______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 07/03/2017