Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році1

(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за

КВЕД -2010

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D+Е

1076422,4

2030812,7

3005112,9

3705083,6

4356347,0

4989095,6

5757943,6

6490157,4

7273915,3

8143652,1

9181065,5

10434353,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

281620,6

564470,8

963714,8

1253755,2

1594317,3

1945675,9

2382565,1

2782129,1

3267067,3

3724695,6

4174796,6

4703558,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1759,5

4046,4

7130,1

13122,0

22260,0

31584,7

41616,8

53088,4

64824,6

76939,0

89954,4

97720,4

Переробна промисловість

С

279861,1

560424,4

956584,7

1240633,2

1572057,3

1914091,2

2340948,3

2729040,7

3202242,7

3647756,6

4084842,2

4605838,3

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових

продуктів, напоїв

і тютюнових виробів

10-12

128941,7

243343,3

377812,6

497354,0

609260,8

722409,3

876733,5

1009114,1

1153456,5

1345468,3

1521789,8

1784158,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі

шкіри та інших

матеріалів

13-15

36305,0

79770,1

123660,0

148096,3

194997,6

234462,5

286929,5

338283,2

398968,0

463851,8

520515,0

573154,7

Виготовлення виробів

з деревини, виробництво паперу

та поліграфічна діяльність 

16-18

32971,7

68502,7

110779,8

146519,9

191841,1

229714,8

269742,0

309445,9

352192,0

391140,4

435023,9

475000,1

Виробництво коксу

та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1513,1

3392,9

8045,9

11728,6

15078,4

19965,3

28981,4

55260,3

73798,7

90063,5

98388,2

102623,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових

і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

22609,8

56527,4

111370,7

158045,7

216807,4

275523,2

339477,6

408055,7

473151,5

540467,3

609613,3

670658,7

Металургійне виробництво. Виробництво готових

металевих

виробів, крім

машин і устатковання

24, 25

6800,0

19882,5

32970,3

42414,8

51202,8

63666,4

73352,3

84821,4

96255,6

106974,0

118591,6

131562,6

Машинобудування,

крім ремонту і

монтажу машин і устатковання

26-30

28976,6

46376,7

124435,1

144971,5

184050,5

235116,7

307713,7

341725,6

450570,9

482063,4

524081,2

587864,7

Постачання електроенергії,

газу, пари та кондиційованого повітря

D

782061,5

1439063,6

1998394,0

2392196,8

2687684,4

2955538,7

3274096,7

3585041,1

3868745,5

4265446,9

4836909,8

5542209,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

12740,3

27278,3

43004,1

59131,6

74345,3

87881,0

101281,8

122987,2

138102,5

153509,6

169359,1

188585,9

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 13/03/2018