Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017 році1  

(остаточні дані)

 (відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D+Е

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

26,2

27,8

32,1

33,8

36,6

39,0

41,4

42,9

44,9

45,7

45,5

45,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

0,2

0,2

0,3

0,3

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

1,0

0,9

Переробна промисловість

С

26,0

27,6

31,8

33,5

36,1

38,4

40,7

42,1

44,0

44,8

44,5

44,2

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

12,0

12,0

12,6

13,4

14,0

14,5

15,2

15,5

15,9

16,5

16,6

17,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

3,4

3,9

4,1

4,0

4,5

4,7

5,0

5,2

5,5

5,7

5,7

5,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

3,1

3,4

3,7

4,0

4,4

4,6

4,7

4,8

4,8

4,8

4,7

4,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

0,9

1,0

1,1

1,1

1,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2,1

2,8

3,7

4,3

5,0

5,5

5,9

6,3

6,5

6,7

6,6

6,4

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

0,6

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2,7

2,3

4,1

3,9

4,2

4,7

5,4

5,3

6,2

5,9

5,7

5,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

72,6

70,9

66,5

64,6

61,7

59,2

56,9

55,2

53,2

52,4

52,7

53,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

1,2

1,3

1,4

1,6

1,7

1,8

1,7

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 13/03/2018