Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1

в області за видами економічної діяльності

у січні–березні 2018 року2

 

 (тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.04.

Нідерланди

15515,0

15694,9

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Інформація та телекомунікації

32,1

33,2

Операції з нерухомим майном

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3

3

Румунія

3925,9

4071,5

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

29,0

42,6

переробна промисловість

29,0

42,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3708,2

3794,8

Інформація та телекомунікації

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

Італія

3112,5

3173,1

Промисловість

2606,7

2644,8

переробна промисловість

2606,7

2644,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

254,8

263,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

3

3

Професійна, наукова та технічна діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

Ізраїль

2983,2

3031,3

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

Франція

2671,4

2758,0

Промисловість

3

3

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

переробна промисловість

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Туреччина

1921,7

2524,4

Промисловість

992,8

1584,4

переробна промисловість

992,8

1584,4

Будівництво

442,9

443,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

144,5

149,6

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Кіпр

2150,5

2261,6

Сільське, лісове та рибне господарство

192,4

193,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

364,9

383,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Німеччина

2101,7

2167,0

Сільське, лісове та рибне господарство

866,9

895,0

Промисловість

1046,8

1077,4

переробна промисловість

3

3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

Естонія

3

3

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Чехія

2000,7

2065,7

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованного повітря

3

3

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3

3

Польща

1529,5

1545,3

Сільське, лісове та рибне господарство

3

3

Промисловість

472,8

472,8

переробна промисловість

472,8

472,8

Будівництво

3

3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12,9

13,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3

3

Велика Британія

744,6

787,0

Промисловість

3

3

переробна промисловість

3

3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3

3

Тимчасове розміщування й організація харчування

3

3

Операції з нерухомим майном

3

3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3

3

 

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04 2018р. розраховані з урахуванням адміністративних даних Національного банку України (далі НБУ), які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.

2 Дані на 01.01.2018р. є попередніми.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018
Дата останньої модифікації:
01/06/2018