Прямі інвестиції (акціонерний капітал)

в області за видами економічної діяльності

у січні–березні 2018 року1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.04.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

Усього

42608,1

100,0

44156,0

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

1186,5

2,8

1219,6

2,8

Промисловість

25302,9

59,4

26305,3

59,6

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1969,5

4,6

2035,8

4,6

переробна промисловість

22783,4

53,5

23701,1

53,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2

2

2

2

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2

2

2

2

Будівництво

2174,0

5,1

2234,5

5,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5378,0

12,6

5524,6

12,5

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

80,7

0,2

87,2

0,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

824,7

1,9

872,1

2,0

Інформація та телекомунікації

34,0

0,1

35,2

0,1

Фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

5635,8

13,2

5793,2

13,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1100,6

2,6

1117,5

2,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

Освіта

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

539,9

1,3

602,2

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

Надання інших видів послуг

 

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04 2018р. розраховані з урахуванням адміністративних даних Національного банку України (далі НБУ), які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

1 Дані на 01.01.2018р. є попередніми.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018
Дата останньої модифікації:
01/06/2018