Перелік статистичних видань, виданих у 2017 році


Регіональна статистика

Комплексна статистика

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Будівництво

Зовнішня торгівля послугами

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

Капітальні інвестиції

Промисловість

Населення та міграція

Зайнятість та безробіття

Доходи та умови життя

Ціни

Сільське, лісове та рибне господарство

Внутрішня торгівля

Навколишнє середовище

Освіта

Транспорт

Туризм

Національні рахунки

Наука, технології та інновації

Діяльність підприєсмтв