Статистична інформація
Календар оприлюднення інформації на 2023 рік
 
Демографічна та соціальна
статистика
Економічна статистика
Багатогалузева статистична
інформація
 • Населення та міграція 
 • Комплексна статистика  
 • Ринок праці 
  • Економічна діяльність  
 • Регіональна статистика  
 • Освіта 
 • Жінки та чоловіки України 
 • Охорона здоров'я  
 •  
 • Доходи та умови життя  
 •  
 • Соціальний захист 
 •  
 • Населені пункти та житло 
 •  
 • Правосуддя та злочинність  
 •  
 • Культура 
 •